Międzynarodowy port lotniczy Düsseldorf i kilka innych niemieckich lotnisk w ciekawy sposób zatrudniają pszczoły do kontroli jakości powietrza wokół tych placówek. Jakość „luftu” na okoliczność zawartości toksycznych substancji ma być mianowicie testowana przez badanie składu miodu produkowanego przez te pracowite owady.

Nie jest to zresztą nowość, gdyż pszczółki pracują Düsseldorfie na potrzeby komunikacji lotniczej już od 2006 roku.

W tym roku, jak twierdzi cytowany przez „New York Times” Peter Nengelken z załogi lotniska, miód a co za tym idzie powietrze w porcie jest wyjątkowo dobrej jakości. Jakość wytworzonego zaś przez pszczółki miodu „Düsseldorf Natural”  porównuje się z miodem produkowanym poza terenami zurbanizowanymi i uprzemysłowionymi. Jest pakowany i rozdawany jako prezent.

Wbrew obiegowym opiniom, to nie samoloty są głównymi źródłami zanieczyszczeń w na terenach lotnisk, tylko transport naziemny, głównie samochodowy. A główne substancje szkodliwe krążące tam w powietrzu i wdychane przez podróżnych to ciężkie metale, tlenki azotu, tlenek węgla, węglowodory.

Jednak, dzięki pszczołom wiemy, że, przynajmniej w Düsseldorfie, miód i powietrze są od nich wolne.

Fot. (C) Creative commons/Flickr, ms.Tea