Trwający obecnie strajk kontrolerów we Frankfurcie nad Menem, jednym z najważniejszych hubów lotniczych nie tylko w Europie, ale i na świecie, może być dla podróżujących Polaków przyczyną niejednego utrudnienia i dolegliwości. Lotnisko to jest bowiem jedną z naszych bram na świat. To tam przesiadamy się na kolejne etapy wojaży w odległe miejsca naszego kontynentu i na inne kontynenty. To nie pierwszy taki strajk w ostatnich miesiącach i zapewne nie ostatni. Co robić i jak radzić sobie w takich  wypadkach?

  • Podstawowa porada, jaką można i należy udzielić pasażerom, brzmi: informacja, jak najwięcej informacji – śledź wiadomości, kanały informacyjne i zasięgaj języka. Zazwyczaj informacje o strajku i możliwych kłopotach pojawiają się na kilka dni przed jego rozpoczęciem. Wówczas jeden telefon np. do przedstawicieli linii lotniczych może ci zaoszczędzić masę problemów.
  • Ubezpiecz się. Ubezpieczenia podróżne oferowane przez eSKY.pl chronią przed wieloma kłopotami związanymi ze zmienną sytuacją na lotniskach. Zabezpieczają np. przed kosztami nagłej rezygnacji z lotu. Pokrywają też koszty wywołane opóźnieniami lotów.
  • Bądź w stałym kontakcie z przewoźnikiem i w miarę możliwości sprawdzaj status swojego zaplanowanego lotu.
  • Miej przy sobie komórkę (i ładowarkę) oraz numery linii lotniczych, pośrednika, biura podróży. Nudne to przypominanie, ale w takich zmiennych okolicznościach szybka i w miarę możliwości, wiarygodna, informacja to twoja najlepsza broń.
  • Spakuj nieco drobnych przekąsek do podręcznego bagażu, bo wprawdzie wprawdzie upewniono cię, że twój lot się odbędzie, ale nie zaszkodzi nieco przezorności na wypadek konieczności dłuższego pobytu na lotnisku.

Powyższe rady mają charakter ogólny. W rzeczywistości sytuacja zależy od ogromnej liczby czynników, np. czy strajkuje personel pokładowy czy obsługa naziemna, jakie procedury i przepisy wewnętrzne stosują linie lotnicze. A także od temperatury sporu pracowniczego, musimy bowiem pamiętać, że jesteśmy nierzadko przypadkowymi ofiarami bardzo ostrego sporu o płace i warunki pracy.

Pamiętajmy, że zgodnie z prawem, jako pasażerowie mamy określone prawa, np. prawo do opieki. Przysługuje ono gdy, na skutek odmowy przyjęcia na pokład albo opóźnienia, odwołania lotu, czas oczekiwania na lotnisku wydłuża się. Wówczas pasażerowi, przysługuje wyżywienie i nocleg w hotelu, odpowiednio do czasu oczekiwania na następny lot (zawsze, jeśli oznacza to dodatkową noc lub kilka dni), wraz z darmowym transportem między hotelem a lotniskiem.

Na przewoźniku spoczywa obowiązek zapewnienia opieki szczególnie osobom o obniżonej sprawności w poruszaniu się i towarzyszącym im osobom, dzieciom podróżującym bez opieki lub psom. Pasażer ma prawo do dwóch bezpłatnych połączeń telefonicznych, teleksów, faksów lub e-mailów.

Jeżeli uważamy, że za odwołane lub opóźnione loty należy się nam odszkodowanie, to pamiętajmy, że według przepisów prawa do odszkodowania nie nabywamy w następujących sytuacjach:

  • Zostaliśmy jako pasażerowie poinformowani o odwołaniu lotu co najmniej 2 tygodnie przed planowanym czasem odlotu;
  • Zostaliśmy poinformowani o odwołaniu lotu w okresie od 2 tygodni do 7 dni przed planowanym czasem odlotu i równocześnie zaoferowano nam zmianę planu podróży umożliwiającą im wylot nie wcześniej niż 2 godziny przed planowanym a przylot do ich miejsca docelowego nie później niż 4 godziny po planowanym;
  • Zostaliśmy poinformowani o odwołaniu lotu w okresie krótszym niż 7 dni przed planowanym czasem odlotu i równocześnie zaoferowano nam zmianę planu podróży umożliwiającą im wylot nie wcześniej niż 1 godzinę przed planowanym a przylot do ich miejsca docelowego nie później niż 2 godziny po planowanym;
  • Odwołanie lotu jest spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków (przez nadzwyczajne okoliczności należy rozumieć m.in. destabilizację polityczną, warunki meteorologiczne uniemożliwiające dany lot, zagrożenia bezpieczeństwa, nieoczekiwane wady mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo, strajki mające wpływ na działalność przewoźnika). W tej sytuacji zostaniesz dostarczony do miejsca przeznaczenia najbliższym dostępnym lotem po strajku, ale nie przysługuje Ci odszkodowanie z tego tytułu.

Jak widać z ostatnich dwóch punktów, w przypadku strajku przepisy odszkodowań za sytuacje strajkowe nie przewidują. Byłby więc to kolejny argument za wykupieniem odpowiedniego ubezpieczenia podróżnego.

Fot. (C) Creative Commons/ Flickr – holisticmonkey, charlesdyer, 85mm.ch

LISTA KIERUNKÓW