0

Paszport potrzebny prawie wszędzie, wiza w niektórych krajach

My collection of passport stampsphoto © 2006 Ho John Lee | more info (via: Wylio)

.

Przed sezonem, i to z pewnym wyprzedzeniem, warto zaktualizować swoje wiadomości na temat dokumentów wymaganych w różnych krajach dokumentów i przepisów dotyczących pobytu. Wiz, nawet na krótkie pobyty turystyczne, potrzebujemy wciąż w wielu krajach świata. Publikujemy aktualną tabelę dotyczącą wymogów wyjazdowych na świecie. Pochodzi ona ze strony polskiego MSZ.

Warto też przed wyjazdem odwiedzić ministerialny poradnik internetowy „Polak za granicą”.

Państwo / terytoriumWizaOkres pobytu bezwizowegoWymagane dokumenty podróży
A
AFGANISTANtakpaszport
ALBANIAniedo 30 dni (z możliwośią przedłużenia do 90 dni)paszport
ALGIERIAtakpaszport
ANDORAniedo 90 dnipaszport / dowód osobisty
ANGOLAtakpaszport
ANGUILLAnieczas pobytu określany przy wjeździepaszport
ANTIGUA I BARBUDAniedo 90 dnipaszport
ANTYLE HOLENDERSKIEniedo 90 dnipaszport
ARABIA SAUDYJSKAtakpaszport
ARGENTYNAniedo 90 dni (z możliwością przedłużenia z uzasadnionych przyczyn na dalsze 90 dni)paszport
ARMENIAtakpaszport
ARUBAniedo 90 dnipaszport
AUSTRALIAtakpaszport
AUSTRIA*niedo 90 dnipaszport / dowód osobisty
AZERBEJDŻANtakpaszport
B
BAHAMYniedo 90 dnipaszport
BAHRAJNtakpaszport
BANGLADESZtakpaszport
BARBADOSniedo 90 dnipaszport
BELGIA*niedo 90 dnipaszport / dowód osobisty
BELIZEniedo 30 dni (z możliwością przedłużenia do 180 dni)paszport
BENINtakmożliwość otrzymania wizy na granicypaszport
BERMUDYnieczas pobytu określany przy wjeździepaszport
BHUTANtakpaszport
BIAŁORUŚtakpaszport
BOLIWIAniedo 90 dnipaszport
BOŚNIA I HERCEGOWINAniedo 90 dnipaszport / dowód osobisty
BOTSWANAniedo 90 dnipaszport
BRAZYLIAniedo 90 dni (z możliwością przedłużenia na czas nie dłuższy niż 90 dni)paszport
BRUNEI DARUSSALAMniedo 14 dnipaszport
BRYTYJSKIE TERYTORIUM ANTARKTYCZNE (obejmuje Orkady Płd. i Szetlandy Płd.)wymagane pozwolenie miejscowych władzpaszport
BRYTYJSKIE TERYTORIUM OCEANU INDYJSKIEGO (obejmuje wyspy Czagos)wymagana zgoda administratora Brytyjskiego Terytorium Oceanu Indyjskiegopaszport
BRYTYJSKIE WYSPY DZIEWICZEnieczas pobytu określany przy wjeździepaszport
BUŁGARIA*niedo 90 dnipaszport / dowód osobisty
BURKINA FASOtakpaszport
BURUNDItakmożliwość otrzymania wizy na granicypaszport
C
CHILEniedo 90 dnipaszport
CHINY (ChRL)takpaszport
CHORWACJAniedo 90 dnipaszport / dowód osobisty
CYPR*niedo 90 dnipaszport / dowód osobisty
CZADtakpaszport
CZARNOGÓRAniedo 90 dnipaszport / dowód osobisty do 30 dni
CZECHY*niedo 90 dnipaszport / dowód osobisty
D
DANIA*niedo 90 dnipaszport / dowód osobisty
DOMINIKAniedo 21 dnipaszport
DOMINIKANAniedo 90 dni (po wykupieniu karty turystycznej na granicy)paszport
DŻIBUTItakpaszport
E
EGIPTtakpaszport
EKWADORniedo 30 dni (z możliwością przedłużenia do 90 dni)paszport
ERYTREAtakpaszport
ESTONIA*niedo 90 dnipaszport / dowód osobisty
ETIOPIAtakpaszport
F
FALKLANDYniepaszport
FIDŻItakmożliwość otrzymania wizy turystycznej na granicy z ważnością do 120 dnipaszport
FILIPINYniedo 21 dnipaszport
FINLANDIA*niedo 90 dnipaszport / dowód osobisty
FRANCJA*niedo 90 dnipaszport / dowód osobisty
FRANCUSKIE ZIEMIE POŁUDNIOWO-POLARNEniedo 90 dnipaszport / dowód osobisty
G
GABONtakpaszport
GAMBIAtakpaszport
GHANAtakpaszport
GIBRALTARniepaszport / dowód osobisty
GEORGIA PŁD. i SANDWICH PŁD.wymagane pozwolenie na wjazd od komisarza wyspypaszport
GRECJA*niedo 90 dnipaszport / dowód osobisty
GRENADAniedo 30 dnipaszport
GRENLANDIAniedo 90 dnipaszport
GRUZJAniedo 90 dnipaszport
GUJANA (Kooperacyjna Republika Gujany)takpaszport
GUJANA FRANCUSKAniedo 90 dnipaszport / dowód osobisty
GWATEMALAniedo 90 dnipaszport
GWADELUPAniedo 90 dnipaszport / dowód osobisty
GWINEA (Republika Gwinei)takpaszport
GWINEA BISSAUtakpaszport
GWINEA RÓWNIKOWAtakpaszport
H
HAITIniedo 90 dnipaszport
HISZPANIA*niedo 90 dnipaszport / dowód osobisty
HONDURASniedo 90 dni (z możliwością przedłużenia w uzasadnionych przypadkach o kolejne 90 dni)paszport
HONGKONGniedo 90 dnipaszport
I
INDIEtakpaszport
INDONEZJAtakmożliwość otrzymania wizy na granicypaszport
IRAKtakpaszport
IRANtakpaszport
IRLANDIA*niedo 90 dnipaszport / dowód osobisty
ISLANDIA*niedo 90 dnipaszport / dowód osobisty
IZRAELniedo 90 dnipaszport
J
JAMAJKAtakmożliwość otrzymania wizy na granicypaszport
JAPONIAniedo 90 dnipaszport
JEMENtakmożliwość otrzymania wizy na granicypaszport
JORDANIAtakpaszport
K
KAJMANYniepaszport
KAMBODŻAtakpaszport
KAMERUNtakmożliwość otrzymania wizy na granicy (należy uprzednio skontaktować się z konsulem honorowym RP w Jaunde)paszport
KANADAniedo 6 miesięcy, o ile przy kontroli granicznej nie zostanie określony krótszy okres pobytutylko dla paszportów czytanych maszynowo, a od 01.01.2009 tylko dla paszportów biometrycznych (dla posiadaczy zwykłych paszportów wymagana jest wiza)
KATARtakpaszport
KAZACHSTANtakpaszport
KENIAtakmożliwość otrzymania na granicy wizy z ważnością do 90 dnipaszport
KIRIGISTANtakpaszport
KIRIBATIniepaszport
KOLUMBIAniedo 90 dni (z możliwością przedłużenia na dalsze 90 dni)paszport
KOMORYtakpaszport
KONGOtakpaszport
DEMOKRATYCZNA REPUBLIKA KONGAtakpaszport
KOREA POŁUDNIOWAniedo 90 dnipaszport
KOREA PÓŁNOCNA (KRL-D)takpaszport
KOSOWOniepaszport
KOSTARYKAniedo 90 dnipaszport
KUBAtakpaszport
KUWEJTtakpaszport
L
LAOStakpaszport
LESOTHOtakpaszport
LIBANtakmożliwość otrzymania wizy turystycznej na granicypaszport
LIBERIAtakpaszport
LIBIAtakpaszport
LIECHTENSTEIN*niedo 90 dnipaszport / dowód osobisty
LITWA*niedo 90 dnipaszport / dowód osobisty
LUKSEMBURG*niedo 90 dnipaszport / dowód osobisty
Ł
ŁOTWA*niedo 90 dnipaszport / dowód osobisty
M
MACEDONIAniedo 90 dnipaszport / dowód osobisty
MADAGASKARtakmożliwosć otrzymania wizy na granicypaszport
MADERA I AZORYniedo 90 dnipaszport / dowód osobisty
MAJOTTAniedo 90 dnipaszport / dowód osobisty
MAKAUniedo 90 dnipaszport
MALAWItakpaszport
MALEDIWYtakmożliwość otrzymania wizy na granicypaszport
MALEZJAniedo 90 dnipaszport
MALItakpaszport
MALTA*niedo 90 dnipaszport / dowód osobisty
MAROKOniedo 90 dnipaszport
MARTYNIKAniedo 90 dnipaszport / dowód osobisty
MAURETANIAtakpaszport
MAURITIUSniedo 90 dnipaszport
MEKSYKniedo 90 dnipaszport
MIKRONEZJAtakmożliwość otrzymania na granicy wizy na 30 dni, z ewentualnością przedłużenia do 90 dnipaszport
MOŁDOWAniedo 90 dnipaszport
MONAKOniedo 90 dnipaszport / dowód osobisty
MONGOLIAtakpaszport
MONTSERRATtakpaszport
MOZAMBIKtakmożliwość otrzymania wizy na granicypaszport
MYANMARtakpaszport
N
NAMIBIAtakpaszport
NAURUtakpaszport
NEPALtakmożliwość otrzymania wizy na granicy z ważnością do 60 dnipaszport
NIDERLANDY* (HOLANDIA)niedo 90 dnipaszport / dowód osobisty
NIEMCY*niedo 90 dnipaszport / dowód osobisty
NIGERtakpaszport
NIKARAGUAniedo 90 dnipaszport
NOWA KALEDONIAniedo 90 dnipaszport / dowód osobisty
NORWEGIA*niedo 90 dnipaszport / dowód osobisty
NOWA ZELANDIAniedo 90 dnipaszport
O
OMANtakpaszport
P
PAKISTANtakpaszport
PALAUtakmożliwość otrzymania wizy na granicy ważnej do 30 dnipaszport
PALESTYNA (Autonomia Palestyńska)takpaszport
PANAMAniedo 90 dnipaszport
PAPUA-NOWA GWINEAtakpaszport
PARAGWAJniedo 90 dnipaszport
PERUniedo 90 dnipaszport
PITCAIRNwymagane pozwolenie gubernatora wyspypaszport
POLINEZJA FRANCUSKAniedo 90 dnipaszport / dowód osobisty
PORTUGALIA*niedo 90 dnipaszport / dowód osobisty
R
REUNIONniedo 90 dnipaszport / dowód osobisty
RPA (Republika Południowej Afryki)niedo 30 dnipaszport
REPUBLIKA ŚRODKOWOAFRYKAŃSKAtakpaszport
REPUBLIKA ZIELONEGO PRZYLĄDKAtakmożliwość otrzymania wizy na granicypaszport
ROSJAtakpaszport
RUMUNIA*niedo 90 dnipaszport / dowód osobisty
RWANDAtakmożliwość otrzymania wizy na granicypaszport
S
SAINT LUCIAniedo 180 dnipaszport
SAINT PIERRE I MIQUELONniedo 90 dnipaszport / dowód osobisty
SAINT VINCENT I GRENADYNYnieczas pobytu określany przy wjeździepaszport
SALWADORniedo 90 dnipaszport
SAMOAniedo 60 dnipaszport
SAN MARINOniedo 90 dnipaszport / dowód osobisty
SENEGALtakpaszport
SERBIAniedo 90 dnipaszport / dowód osobisty
SESZELEniedo 90 dnipaszport
SIERRA LEONEtakpaszport
SINGAPURniedo 90 dnipaszport
SŁOWACJA*niedo 90 dnipaszport / dowód osobisty
SŁOWENIA*niedo 90 dnipaszport / dowód osobisty
SOMALIAtakpaszport
SRI LANKAniedo 30 dnipaszport
STANY ZJEDNOCZONE AMERYKItakpaszport
SUDANtakpaszport
SURINAMtakpaszport
SWAZILAND (Suazi)niepaszport
SYRIAtakpaszport
SZWAJCARIAniedo 90 dnipaszport / dowód osobisty
SZWECJA*niedo 90 dnipaszport / dowód osobisty
T
TADŻYKISTANtakpaszport
TAJLANDIAtakpaszport
TAJWANniedo 30 dnipaszport
TANZANIAtakmożliwość otrzymania wizy na granicypaszport
TIMOR WSCHODNItakmożliwość otrzymania wizy na granicypaszport
TOGOtakmożliwość otrzymania wizy na granicypaszport
TONGAtakmożliwość otrzymania wizy na granicypaszport
TRYNIDAD I TOBAGOniedo 30 dnipaszport
TUNEZJAniedo 90 dnipaszport
TURCJAtakmożliwość otrzymania wizy na granicypaszport
TURKS I CAICOSniepaszport
TURKMENISTANtakpaszport
TUVALUtakmożliwość otrzymania na granicy wizy ważnej do 30 dni, z ewentualnością przedłużenia do 90 dnipaszport
U
UGANDAtakmożliwość otrzymania wizy na granicypaszport
UKRAINAniedo 90 dnipaszport
URUGWAJniedo 90 dnipaszport
UZBEKISTANtakpaszport
V
VANUATUniedo 30 dnipaszport
W
WALLIS I FUTUNAniedo 90 dnipaszport / dowód osobisty
WATYKAN (Stolica Apostolska)niedo 90 dnipaszport / dowód osobisty
WENEZUELAtakmożliwość otrzymania na granicy wizy w formie karty turystycznej z ważnością do 90 dnipaszport
WĘGRY*niedo 90 dnipaszport / dowód osobisty
WIELKA BRYTANIA* oraz Wyspa Man i Wyspy Normandzkie – Jersey, Guernsey i Alderneyniedo 180 dnipaszport / dowód osobisty
WIETNAMtakpaszport
WŁOCHY*niedo 90 dnipaszport / dowód osobisty
WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJtakpaszport
WYSPY KANARYJSKIEniedo 90 dnipaszport / dowód osobisty
WYSPY MARSHALLAtakpaszport
WYSPY OWCZEniedo 90 dnipaszport / dowód osobisty
WYSPY SALOMONAtakmożliwość otrzymania na granicy wizy ważnej do 90 dni z ewentualnością przedłużenia na kolejne 90 dnipaszport
WYSPY ŚW. HELENY (obejmuje Wyspę Wniebowstąpienia i Tristan da Cunha)wymagane pozwolenie administratora wyspypaszport
WYSPY ŚW. KRZYSZTOFA I NEVISniedo 90 dnipaszport
WYSPY ŚW. TOMASZA I KSIĄŻĘCAtakmożliwość otrzymania wizy na granicypaszport
Z
ZAMBIAtakmożliwość otrzymania wizy na granicypaszport
ZIMBABWEtakmożliwość otrzymania wizy na granicypaszport
ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIEtakpaszport
Podziel się: