Zdarza się niestety. Może zdarzyć się i Tobie. Dlatego warto wiedzieć, co robić, gdy niestety się przydarzy zagubienie, zniszczenie lub opóźnienie bagażu nadanego na podróż lotniczą

Za zniszczenie, uszkodzenie, opóźnienie dowozu lub utratę bagażu podczas lotu pasażerowie mogą domagać się odszkodowania.  Obowiązki przewoźników lotniczych w przypadku opóźnienia, zagubienia lub zniszczenia bagażu reguluje Konwencja Montrealska. Zgodnie z nią pasażer może się domagać odszkodowania w wysokości do równowartości ok. 5 tys PLN. Tto górna granica odpowiedzialności przewoźnika wyrażona w międzynarodowych jednostkach rozliczeniowych SDR – i wynosi 1000 SDR.

Roszczenia dotyczące uszkodzonego bagażu należy zgłosić w ciągu pełnego tygodnia, czyli 7 dni od daty jego odbioru, a w przypadku bagażu opóźnionego – w terminie trzech tygodni.

Z danych statystycznych wynika, że na terenie Unii Europejskiej każdego dnia ginie na chwilę, na dłużej bądź na zawsze, ok. dziesięciu tysięcy sztuk bagażu. Większość pasażerów po jakimś czasie odzyskuje bagaż.

Po tym jak stwierdzimy zagubienie lub zniszczenie bagażu powinniśmy wypełnić na lotnisku odpowiedni formularz zwany PIR (Property Irregularity Report). Powinniśmy też wycenić szkodę. Posiadane rachunki na pewno się przydadzą, gdyż linie lotnicze zwykle szacują wartość szkody według wagi zarejestrowanego bagażu. W przypadku zniszczenia walizki linia lotnicza może poprosić o rachunek za kupno nowej i na tej podstawie zwróci koszty.

Warto pamiętać, że  według regulaminów poszczególnych linii lotniczych, cenne rzeczy w naszym bagażu, np. sprzęt fotograficzny, elektroniczny, biżuteria itp. nie są objęte odpowiedzialnością i odszkodowaniami.  Przed podróżą nie zaszkodzi więc zapoznać się z tymi regulacjami

Gdy linie lotnicze zarejestrowane w Polsce nie odpowiedziały na naszą skargę, powinniśmy skontaktować się z lokalnym rzecznikiem konsumentów. Jeśli przewoźnik z innego kraju Unii Europejskiej, Norwegii lub Islandii nie uwzględni naszej reklamacji, kierujemy się do Europejskiego Centrum Konsumenckiego.

A co robić, gdy to my zgubimy lub zapomnimy bagażu np. w samolocie? Radzimy w eSKY.pl w poradniku pt. Zagubiony bagaż.