Ruszyliśmy do wyścigu po Webstary w konkursie promującym najlepsze polskie strony www oraz reklamy internetowe. W konkursie przyznawane są nagrody dla najlepszych stron internetowych (w 27 kategoriach), a także Webstary Internautów – nagrody internautów (w 27 kategoriach), oraz nagroda specjalna, statuetka dla Człowieka Roku Polskiego Internetu. Dziś namawiamy was na głosowanie na eSKY.pl w rywalizacji o Webstary Internautów, w którym oddający głosy za pomocą SMS-ów wygrać mogą 5000 złotych!

Głosowanie Internautów w Webstarfestival zaczęło się 16. listopada 2011 r. Trwać zaś będzie do 1. grudnia 2011 r. do godziny 15:00. Głos oddajesz przez telefon komórkowy, przesyłając wiadomość SMS  z treścią podaną na obrazku, na górze na wskazany tam również numer. Koszt wiadomości SMS to 2,00 PLN + 23% VAT, czyli 2,46 zł.

Po zakończeniu Głosowania Internautów do wszystkich osób, które wzięły udział w głosowaniu zostanie wysłany SMS z pytaniem konkursowym, na numer telefonu, z którego został wysłany głos podczas Głosowania Internautów.

SMS z pytaniem zostanie, według regulaminu konkursu na stronie Webstarfestival, wysłany dnia 2. grudnia 2011 r. o godz. 10.00.00 przed południem. Pierwsza osoba, które odpowie poprawnie na pytanie i jej czas odpowiedzi od momentu wysłania pytania do momentu rejestracji odpowiedzi będzie najkrótszy – wygrywa nagrodę I stopnia, czyli 5000 złotych.

Odpowiedź na pytanie konkursowe musi zostać wysłana z tego samego numeru telefonu, z którego Uczestnik brał udział w konkursie i na jaki numer otrzymał pytanie konkursowe.

Organizatorem Głosowania Internautów jest MMT Management Sp. z o.o.

Zobacz regulamin glosowania na stronie Webstarfestival.pl

Webstarfestival zaś to konkurs, którego celem jest promocja  polskich strony WWW oraz reklam internetowych. W konkursie przyznawane są nagrody – Webstary dla najlepszych stron internetowych (w 27 kategoriach), , Webstary Internautów – nagrody internautów (w 27 kategoriach), oraz nagroda specjalna, statuetka dla Człowieka Roku Polskiego Internetu.

Enhanced by Zemanta